Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 4115349

BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DĖMESIUI!.


Nuo birželio 26 d. kviečiame individualiai atvykti ir pasirašyti sutartis. Būtina turėti 8 klasės baigimo pažymėjimą ir mokinio asmens dokumentą.
Sutarčių pasirašymo laikas: 9.00 – 16.00 val.
Direktorė

Etno pynė

Integruoto projekto ,, ETNO PYNĖ LIETUVAI“ pristatymas

argaiv1774

Inesa Altaravičienė, muzikos mokytoja

 Gegužės 30-osios popietę į gimnaziją sugužėjo nemažas būrys svečių. O rinkosi jie į integruoto projekto ,,Etno pynė Lietuvai“ koncertą-pristatymą. ,,Versmės“ gimnazistai, dalyvaudami projekte, mokėsi liaudies dainų, gamino tautinius aksesuarus, piešė liaudiškus motyvus.

Renginio akimirka

Direktorė Dalia Pukelienė, tardama sveikinimo žodį, džiaugėsi svečių gausa bei jų amžiaus įvairove. Įteiktos padėkos svečių mokytojoms: Linai Šatkuvienei, Gitanai Venckaitienei, Jovitai Straukienei, bei mokiniams talkinusioms ,,Versmės“ gimnazijos mokytojoms: Gitanai, Jolitai, Inesai ir Rasai.

Renginio vedėjai, Kamilė Klėtkutė ir Julius Bučinskas, pristatydami pasirodymų numerius, papasakojo, kad LIAUDIES KULTŪROJE NĖRA AMŽIAUS RIBŲ. Kad kartu nuo seno dainuodavo, šokdavo visi, kas pajėgdavo: ir maži vaikai, ir suaugę, ir senoliai. Spėjama, kad šokama ir dainuojama buvo dar akmens amžiaus laikais. Kad daina – viena iš labai senų kūrinių meno istorijoje. Liaudies dainose atsispindėdavo žmonių gyvenimas, kultūra, jausmai. Dėl to dainos skirstomos į tokias temines grupes, kaip vaikų, vestuvių, darbo, kalendorinių apeigų, jaunimo-meilės dainas.

Į liaudies dainas ne visada buvo žiūrima kaip į vertybę, kažkada ji laikyta niekais. Susidomėjimas tautosaka Europoje padidėjo aštuonioliktajame amžiuje. Ją imta užrašinėti, publikuoti.

Didesnis dėmesys liaudies dainoms skirtas, kai buvo pradėta domėtis pačia lietuvių kalba, o XIX amžiuje susidomėjimas liaudies dainomis suaktyvėja. Į dainas imama žiūrėti kaip į esminę tautos dvasinio turto dalį.

Bet svarbiausias liaudies dainų bruožas – lyrizmas, tai yra gilus jausmų išsakymas, reiškimas, švelnumas, nuoširdumas, tikras natūralumas, jų nevaržomas paprastumas.

Taigi, liaudies kūryba – tai neišsenkanti mūsų tautos dvasia, sukaupta per šimtmečius išmintis, požiūris į įvairius gyvenimo reiškinius.

Padėkoję visiems susirinkusiems, linkėdami toliau saugoti tautos paveldą, jį puoselėti, šokti ir dainuoti, atsisveikinome iki kitų kartų.

 

Paieška

Nuotolinis mokymas

•Reklaminis skydelis•

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Vertimas

Video filmukai