Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 4110412

BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DĖMESIUI!.


Atsižvelgdami į Sveikatos apsaugos ministerijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeliančio viruso plitimo visuomenėje rekomendacijas, informuojame, kad birželio 29 d. planuoto visuotinio būsimųjų gimnazistų ir jų tėvų (globėjų) susirinkimo nebus.
Nuo birželio 26 d. kviečiame individualiai atvykti ir pasirašyti sutartis. Būtina turėti 8 klasės baigimo pažymėjimą ir mokinio asmens dokumentą.
Sutarčių pasirašymo laikas: 9.00 – 16.00 val.
Direktorė

Tolerancija

Būkime tolerantiški

argaiv1774

Soc. pedagogė Irmina Ambrozevičienė

Kasmet Lietuvoje vykstančią Tarptautinę tolerancijos dieną lapkričio 16-ąją paminėjo ir ,,Versmės“ gimnazijos mokiniai. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis švyturys, jo svarbiausias akcentas – saugumas, pagalba  pakantumas, gebėjimas išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, išpažįstamos religijos.

Tolerancijos dienos stendas

Fotografijų stendas

Istorijos, etikos, tikybos pamokose dalykų mokytojai vedė diskusijas tolerancijos/netolerancijos tema: kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų. Aptarta, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos/tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena.

Mokyklos psichologė A.Valionienė paruošė fotografijų stendą.

I-II klasių mokiniai, padedami dailės ir technologijų mokytojų G. Budginienės, R. Leškienės ir J. Ječienės, rodė savo kūrybiškumą kuo originaliau atskleisdami tolerancijos simbolio – švyturio – vaizdą: piešė, spalvino, karpė, lankstė. Kūriniai pagyvino mokyklos erdves.

Jei esi tolerantiškas, tai dar nereiškia, kad privalai draugauti su tais, kurių nemėgsti, juos aukštinti ar garbinti. Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės ir turi vienodas su tavimi teises. Būdami tolerantiški vertinkime savarankiškai, mąstykime kritiškai, samprotaukime etiškai, suvokime empatiškai.

 

 

Paieška

Nuotolinis mokymas

•Reklaminis skydelis•

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Vertimas

Video filmukai