Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Pamokų laikas

1.8.00 – 8.45
2.8.55 – 9.40
3.9.50 – 10.35
Ilgoji pertrauka 40 min.
4.11.15 – 12.00
5.12.10 – 12.55
6.13.05 – 13.50
7.14.00 – 14.45
8.14.55 – 15.40

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 5142823

Ugdymas nuo sausio 6 d.


Pagal ugdymo planą žiemos (Kalėdų) atostogos I-IV kl. mokiniams yra 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 ir sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3024 sprendimu ugdymas nuo sausio 6 d. iki sausio 31 d. vyks nuotoliniu būdu.
Pamokos vyks pagal esamą tvarkaraštį.
Su mumis galite susisiekti tel. 8 446 61922 arba el. p. gimnazija@versme.org
Vitalija Kalašinskienė, pavaduotoja ugdymui

Kalėdinė treniruotė

PATVIRTINTA

argaiv1924

Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu  Nr. V-121

 

 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ SPORTINIO KONKURSO

„LINKSMIAUSIA KALĖDINĖ TRENIRUOTĖ“

NUOSTATAI

 

  1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinių sportinio konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatoriai – kūno kultūros mokytojai Vida Januševičienė, Alvydas Skurdelis.

 

  1. II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – skatinti mokinius savarankiškai sportuoti namuose.

4. Konkurso uždaviniai:

4.1. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai;

4.2. lavinti mokinių sportinius gebėjimus, gebėjimą savarankiškai dirbti.

 

III. DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti I-II klasių gimnazistai.

6. Konkurso vaizdo įrašą vertinama dvejose grupėse:

I grupė – I klasės mokiniai;

II grupė – II klasės mokiniai.

 

IV. ORGANIZAVIMAS

7. Vaizdo įrašą mokiniai siunčia savo kūno kultūros mokytojui į jo asmeninį Messenger iki gruodžio 18 d.

8. Iš kiekvienos grupės vertinimo komisija atrinks 3 geriausius vaizdo įrašus. Pirmos vietos laimėtojai apdovanojami nugalėtojų taure ir medaliais, antros ir trečios vietos laimėtojai – medaliais.

 

V. DARBŲ REIKALAVIMAI

  1. Konkursui dalyviai siunčia vaizdo įrašą, kurio trukmė iki 2 min.

10.  Privalumas teikiamas įrašui, kuriame dalyvauja šeima, ar jūsų mylimas augintinis ir žinoma, atsispindėtų Kalėdų dvasia.

 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS

11. Darbus vertins Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktorė Dalia Pukelienė, kūno kultūros mokytojai Vida Januševičienė, Alvydas Skurdelis.

12. Konkurso rezultatai bus paskelbti gruodžio 21 d Tauragės „Versmės“ gimnazijos     tinklalapyje http://www.versme.org., gimnazijos Facebook.

13. Apdovanojimai bus įteikti, suderinus laiką ir vietą su konkurso nugalėtojais ir prizininkais.

14. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Padėkos raštais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Konkursui pateikti vaizdo įrašai negali būti viešinami.

16. Konkursui pateikti vaizdo įrašai mokiniams negrąžinami.

17. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia mokinio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.

 

Paieška

Nuotolinis mokymas

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Video filmukai