Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Pamokų laikas

1.8.00 – 8.45
2.8.55 – 9.40
3.9.50 – 10.35
Ilgoji pertrauka 40 min.
4.11.15 – 12.00
5.12.10 – 12.55
6.13.05 – 13.50
7.14.00 – 14.45
8.14.55 – 15.40

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 5142872

Ugdymas nuo sausio 6 d.


Pagal ugdymo planą žiemos (Kalėdų) atostogos I-IV kl. mokiniams yra 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 ir sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3024 sprendimu ugdymas nuo sausio 6 d. iki sausio 31 d. vyks nuotoliniu būdu.
Pamokos vyks pagal esamą tvarkaraštį.
Su mumis galite susisiekti tel. 8 446 61922 arba el. p. gimnazija@versme.org
Vitalija Kalašinskienė, pavaduotoja ugdymui

Biudžetas

2020 m.

argaiv1924

 1. 2020 m. III ketv. biudžeto vydymo ataskaitos.
 2. 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2019 m.

 1. 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
 2. 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 4. 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2018 m.

 1. 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
 2. 2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. 2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 4. 2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2017 m.

 1. 2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.
 2. 2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. 2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 4. 2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

2016 m.

 1. 2016 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas.
 2. 2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. 2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.
 4. 2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

 

2015 m.

 1. 2015 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas.
 2. 2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.
 3. 2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.
 4. 2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.

2014 m.

 1. Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas (skenuota). 2. 3.
 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014-12-31 (skenuota). 2. 3. 4. 5. 
 3. Finansinės nuomos ir pirkimų ataskaita 2014-12-31 (skenuota).
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014-12-31 (skenuota). 1. 2.
 5. Biudžeto lėšos programoms finansuoti (skenuota).
 6. 2014 m. II ketv. Forma nr.1
 7. 2014 m. II ketv. Forma nr.2
 8. 2014 m. II ketv. Forma nr.3
 9. 2014 m. II ketv. Forma nr.4
 10. 2014 m. II ketv. aiškinamasis biudžeto raštas.
 11. 2014 m. I ketv. Forma nr.1
 12. 2014 m. I ketv. Forma nr.2
 13. 2014 m. I ketv. Forma nr.3
 14. 2014 m. I ketv. Forma nr.4
 15. 2014 m. I.ketv. aiškinamasis biudžeto raštas.

2013 metai

 1. 2013 m. Forma nr.1
 2. 2013 m. Forma nr.2
 3. 2013 m. Forma nr.3
 4. 2013 m. Forma nr.4
 5. 2013 m. aiškinamasis biudžeto raštas.
 6. 2013 m. III ketv. Forma nr.1
 7. 2013 m. III ketv. Forma nr.2
 8. 2013 m. III ketv. Forma nr.3
 9. 2013 m. III ketv. Forma nr.4
 10. 2013 m. III ketv. aiškinamasis biudžeto raštas.
 11. 2013 m. II ketv. Forma nr. 1
 12. 2013 m. II ketv. Forma nr. 2
 13. 2013 m. II ketv. Forma nr. 3
 14. 2013 m. II ketv. Forma nr. 4
 15. 2013 m. II ketv. aiškinamasis biudžeto raštas.
 16. 2013 m. I ketv. Forma nr. 1
 17. 2013 m. I ketv. Forma nr. 2
 18. 2013 m. I ketv. Forma nr. 3
 19. 2013 m. I ketv. Forma nr. 4
 20. 2013 m. I ketv. aiškinamasis biudžeto raštas.

2012 metai

 1. 2012 m. aiškinamasis biudžeto raštas.
 2. 2012 m. metinė forma Nr. 1
 3. 2012 m. metinė forma Nr. 2
 4. 2012 m. metinė forma Nr. 3
 5. 2012 m. metinė forma Nr. 4
 6. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.6
 7. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.5
 8. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.4
 9. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.3
 10. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.2
 11. 2012 m. III ketv. Forma Nr. 2.1
 12. 2012 m. Forma nr. 4
 13. 2012 m. biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas.

2011 metai

 1. 2011 m. Forma Nr. 2
 2. 2011 m. biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas.
 3. Biudžeto išlaidos už 2011 m. III ketvirtį.
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
TAURAGĖS ,,VERSMĖS" GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 195450571 T.Vaižganto g. - 10,Tauragė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Paieška

Nuotolinis mokymas

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Video filmukai