Išvyka

Po Mažosios Lietuvos vėliava

argaiv1440

Sandra Norbutaitė, IV b klasės mokinė

Tradicinės pamokos, per kurias semiamės žinių apie garsiausius mokslininkus, rašytojus, apie įvairias mokslo, meno, kalbų tiesas, labai pabosta, o neretai ir migdo. Dėl šios priežasties mes, IVb klasės gimnazistai, su auklėtoja nutarėme mokymąsi paįvairinti išvyka į Bitėnus prie Rambyno kalno.

Kad abiturientams sėkmę ir laimę žadėtų pasagų rutulys...

Pirmiausia aplankėme Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, publicisto, spaustuvininko Martyno Jankaus spaustuvę. Ten išgirdome įdomų pasakojimą apie jo gyvenimą ir nuopelnus, bičiulius, apžiūrėjome knygų ir asmeninių daiktų ekspoziciją bei garbingai pasirašėme Amžinojoje Rambyno kalno knygoje. Teorines istorijos, geografijos, literatūros, kalbos žinias turėjome pritaikyti praktiškai, norėdami suvokti Mažosios Lietuvos geografinę padėtį, istorinę ir kultūrinę situacijas. Vėliau visi drauge pasivaikščiojome po sodą ir pasigrožėjome lauko galerijos paveikslais bei didžiojo gamtos dailininko – rudens – spalvomis.

Kelionę tęsėme. Stabtelėjome prie Bitėnų kapinaičių. Ten suradome Martyno Jankaus, jo šeimos narių, filosofo Vydūno kapus, o prie Kristijono Donelaičio paminklo lietuvių kalbos mokytoja paskaitė kelias pamokančias ištraukas iš poemos „Metai“ bei žymių žmonių mintis apie pirmąjį lietuvių literatūros grožinį kūrinį, kurį, beje, spausdino ir M. Jankaus spaustuvė, suguldytas knygoje ,,Žodis iš Tolminkiemio“.

Labai gera buvo ir nuo Rambyno kalno žvelgti į Nemuną, į tolį – į Mažąją Lietuvą, kuri kilniaširdžių žmonių – M. Mažvydo, K. Donelaičio, Vydūno, M. Jankaus ir kitų – dėka visai ne maža, o tiesiog didinga. Auklėtoja papasakojo legendą apie didįjį Rambyno akmenį – aukurą, pasirodo, ir mums, abiturientams, visai kartais malonu pasiklausyti senųjų pasakojimų...

Neskubėjome grįžti namo, tiesiog kurį laiką grožėjomės kvapą gniaužiančiais Nemuno ir jo apylinkių vaizdais, o būrys drąsuolių net ryžosi gausybe laiptelių nulipti nuo kalno viršūnės iki Nemuno upės ir užkopti atgal – tai, be abejo, buvo sunkiau.

Galiausiai patraukėme namo. Netradicinė integruota lietuvių kalbos pamoka ir pažintis su Mažosios Lietuvos šviesuoliais visiems labai patiko ir paliko daug neišdildomų įspūdžių.