Etno pynė

Integruoto projekto ,, ETNO PYNĖ LIETUVAI“ pristatymas

argaiv1774

Inesa Altaravičienė, muzikos mokytoja

 Gegužės 30-osios popietę į gimnaziją sugužėjo nemažas būrys svečių. O rinkosi jie į integruoto projekto ,,Etno pynė Lietuvai“ koncertą-pristatymą. ,,Versmės“ gimnazistai, dalyvaudami projekte, mokėsi liaudies dainų, gamino tautinius aksesuarus, piešė liaudiškus motyvus.

Renginio akimirka

Direktorė Dalia Pukelienė, tardama sveikinimo žodį, džiaugėsi svečių gausa bei jų amžiaus įvairove. Įteiktos padėkos svečių mokytojoms: Linai Šatkuvienei, Gitanai Venckaitienei, Jovitai Straukienei, bei mokiniams talkinusioms ,,Versmės“ gimnazijos mokytojoms: Gitanai, Jolitai, Inesai ir Rasai.

Renginio vedėjai, Kamilė Klėtkutė ir Julius Bučinskas, pristatydami pasirodymų numerius, papasakojo, kad LIAUDIES KULTŪROJE NĖRA AMŽIAUS RIBŲ. Kad kartu nuo seno dainuodavo, šokdavo visi, kas pajėgdavo: ir maži vaikai, ir suaugę, ir senoliai. Spėjama, kad šokama ir dainuojama buvo dar akmens amžiaus laikais. Kad daina – viena iš labai senų kūrinių meno istorijoje. Liaudies dainose atsispindėdavo žmonių gyvenimas, kultūra, jausmai. Dėl to dainos skirstomos į tokias temines grupes, kaip vaikų, vestuvių, darbo, kalendorinių apeigų, jaunimo-meilės dainas.

Į liaudies dainas ne visada buvo žiūrima kaip į vertybę, kažkada ji laikyta niekais. Susidomėjimas tautosaka Europoje padidėjo aštuonioliktajame amžiuje. Ją imta užrašinėti, publikuoti.

Didesnis dėmesys liaudies dainoms skirtas, kai buvo pradėta domėtis pačia lietuvių kalba, o XIX amžiuje susidomėjimas liaudies dainomis suaktyvėja. Į dainas imama žiūrėti kaip į esminę tautos dvasinio turto dalį.

Bet svarbiausias liaudies dainų bruožas – lyrizmas, tai yra gilus jausmų išsakymas, reiškimas, švelnumas, nuoširdumas, tikras natūralumas, jų nevaržomas paprastumas.

Taigi, liaudies kūryba – tai neišsenkanti mūsų tautos dvasia, sukaupta per šimtmečius išmintis, požiūris į įvairius gyvenimo reiškinius.

Padėkoję visiems susirinkusiems, linkėdami toliau saugoti tautos paveldą, jį puoselėti, šokti ir dainuoti, atsisveikinome iki kitų kartų.