Atvira pamoka

Atvira pamoka rajono pedagogams
Viktorija Jurgilaitė, Gabrielė Pakalniškytė, III klasės gimnazistės

argaiv1774

Rugsėjo 30 dieną, rudenišką pirmadienio rytą, Tauragės „Versmės“ gimnazijos III klasių gimnazistams vyko atvira, integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka „Humanistiniai idealai Žemaičių vyskupijos kanauninko M. Daukšos kūryboje“.
Renginio akimirka
Pamokos pradžioje buvo pateikta užduotis „apšilimui“ – klasių atstovai turėjo pagerbti gimtąjį žodį. Skaitėme kulminacinę ištrauką iš M. Daukšos „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“. Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus papasakojo apie XVI a. vyskupiją bei vyskupą M. Giedraitį, lietuvių kalbos mokytojos Vitalija ir Ilona skyrė užduotis grupiniam darbui, kurio metu įtvirtinome žinias apie Renesansą, istorines asmenybes, požiūrį į gimtąją kalbą. Tikybos mokytoja Skirmutė parengė kryžiažodį iš klebono paskaitos apie vyskupiją. Smagu, jog mūsų pamokoje dalyvavo ir Žygaičių bei Žalgirių gimnazijų mokytojos. Norime padėkoti lietuvių kalbos mokytojoms Ilonai Samoškienei, Vitalijai Juškevičiutei bei tikybos mokytojai Skirmutei Jakštienei už įdomiai vestą netradicinę pamoką, o parapijos klebonui Mariui Venskui – už istorinę medžiagą.